Hizmetler

KARDİYOLOJİ

Kalp hastalıkları tanısı, tedavisi ve takibi

Hipertansiyon tanısı, tedavisi ve takibi

EKG (Elektrokardiyografi)

EKO (Ekokardiyografi)

Treadmil EFOR testi

24 saatlik EKG Holter

24 saatlik Tansiyon Holter tetkikleri

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Astım ve KOAH’ın (Kronik Obstuktif Akciğer Hastalığı) tanısı, tedavisi ve takibi

Alerji Testleri

Solunum Fonksiyon Testleri

Tüberkülozun tanısı, tedavisi ve takibi

Akciğer Kanseri Erken Tanısı