DOKTORLAR

Dr. Murtaza Şerifi
Kalp Hastalıkları Uzmanı
(Kardiyolog)
Dr. Kerim Jaberi
Kalp Hastalıkları Uzmanı
(Kardiyolog)
Dr. Birol Bayramgürler
Göğüs Hast. Uzmanı